TULVENTURE Sp. z o.o. - Politechnika Łódzka

CTT

#CTT#Transcer#Technoilogie

Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności

Oferta technologiczna Uczelni i usługi badawcze

Oferta technologiczna Uczelni i usługi badawcze

Rozwój kariery naukowej / stypendia

Rozwój kariery naukowej / stypendia

Wsparcie innowacji w firmie

Wsparcie innowacji w firmie

Fundusze europejskie dla MŚP

Fundusze europejskie dla MŚP

Wsparcie badań rozwojowych na Uczelni

Wsparcie badań rozwojowych na Uczelni

Wejście firmy na rynki zagraniczne

Wejście firmy na rynki zagraniczne

Transfer wyników badań powstałych na Uczelni

Transfer wyników badań powstałych na Uczelni

Analizy rynku

Analizy rynku

Inne

Inne

Adres

Województwo: łódzkie

Miasto: Łódź

Kod pocztowy: 90-924

Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 116

Osoba kontaktowa

-

Telefon: 42 631 28 40

E-mail: ctt@info.p.lodz.pl

WWW: http://www.ctt.p.lodz.pl/