Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

CTT

#CTT#Transcer#Technoilogie

Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności

Oferta technologiczna Uczelni i usługi badawcze

Oferta technologiczna Uczelni i usługi badawcze

Rozwój kariery naukowej / stypendia

Rozwój kariery naukowej / stypendia

Wsparcie innowacji w firmie

Wsparcie innowacji w firmie

Fundusze europejskie dla MŚP

Fundusze europejskie dla MŚP

Wsparcie badań rozwojowych na Uczelni

Wsparcie badań rozwojowych na Uczelni

Wejście firmy na rynki zagraniczne

Wejście firmy na rynki zagraniczne

Transfer wyników badań powstałych na Uczelni

Transfer wyników badań powstałych na Uczelni

Analizy rynku

Analizy rynku

Inne

Inne

Adres

Województwo: podlaskie

Miasto: Białystok

Kod pocztowy: 15-089

Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

Osoba kontaktowa

-

Telefon: (85) 686 5122

E-mail: bowitt@umb.edu.pl

WWW: http://www.umb.edu.pl/ctt